Siluett av Cantate Domino Bartoli 4,5 mnd
Foto: Heidi D. Pedersen