i286260064373713518
i286260064375877937
i286260064373711512._rsw480h360
i286260064373711785
i286260064373711789
i286260064379741259._rsw480h360
i286260064373711796

VELKOMMEN TIL VÅR HJEMMESIDE!

CANTATE DOMINO WHIPPETS

Vi har valper!Cantate Domino Whippets fikk valper nå i mai! Vi har noen ledige valper til det rette hjem etter avbestilling! Ta kontakt på e-post.